Çevre Yönetimi

Ana Sayfa Çevre Yönetimi

Örnek Yemek San. Tic. Ltd. Şti. Olarak Amacımız;

Bünyemizde uygulamakta olduğumuz Entegre Yönetim Sistemlerinin ayrılmaz parçası olan “ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi” nin benimsenmesi, kurulması, uygulanması ve sürekli iyileştirme yöntemiyle geliştirilmesidir   

Yasal şart ve mevzuatlara uygun ürün ve hizmetlerimizin gerçekleştirilmesi ve sunumunda; kirliliğin önlenmesini ve sürdürülebilirliği sağlayarak, sosyal sorumluluk bilinciyle çevre dostu bir kurum olabilmeyi taahhüt ederiz.

Bu taahhüdümüzü gerçekleştirirken; 

  • Çevreye yaptığımız etkileri belirliyoruz ve kontrol altına alıyoruz,

  • Kirlilik ile ilgili risklere acil durumlara (yangın, patlama, sel, deprem, sızıntı, vb.) hazırlıklıyız ve çevresel yasal düzenlemelere uyuyoruz,

  • Atıklarımızı minimuma indirmeye, kirliliği kaynağında önlemeye, enerjiyi verimli kullanmaya ve faaliyetlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya çaba gösteriyoruz,

  • Atık ayrıştırma ve atık miktarının azaltılması, doğal kaynakların verimli kullanılması vb. faaliyetlerle sürekli çevresel performansımızı iyileştiriyoruz,

  • Atıkların geri dönüşüm / bertaraf aşamasına kadar takibini yapıyoruz,

  • Çalışanlarımızı tehlikeli kimyasalların dökülmesi durumunda alacakları tedbirler konusunda eğitiyoruz,

  • Çalışanlarımızı çevreye karşı duyarlı olmaları konusunda teşvik ediyoruz, çalışanlarımıza çevre bilinci ve enerjinin verimli kullanılması ile ilgili bilinçlendirme eğitimleri vererek onları geliştiriyoruz,

  • Tedarikçilerimizi enerji verimliliği çalışmaları konusunda bilinçlendiriyor ve teşvik ediyoruz.