İletişim

Ana Sayfa İletişim
Adres

Panayır Mah. 602. Sk. No:16 Osmangazi / Bursa

Telefon & Faks

0 224 211 78 18
0 224 211 72 22

Email

ornek@ornekyemek.com.tr