1986 yılında Örnek Yemek sanayi adı altında kurumsal catering hizmeti vermek amacıyla kurulan tesis 4.500 metrekare kapalı alan içerisinde en son teknoloji ekipmanlarla donatılmıştır. Günlük taşıma yemek üretim kapasitesi 30.000 kişi olan tesisimizde, Bursa’nın seçkin işletme , okul , hastane ve kamu kuruluşlarının hazır yemek ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Bunun yanında müşterilerimizin talepleri doğrultusunda kendi iç bünyelerinde yerinde üretim projeleri ile profesyonel kadrosu ile hizmet etmektedir.

Günümüzde toplu yemek sektörü dahil tüm firmalarda başarının anahtarı rekabet gücü olduğu için, çağdaş yönetim modellerini benimseyen ve uygulayan ÖRNEK YEMEK; verimlilik, kalite, müşteri odaklı olma ve inovasyon gibi özellikleri ön planda tutmaktadır.

Misyon & Vizyon

Misyonumuz; Türk mutfağımızın değerlerine sahip çıkarak Kalite ve Hijyeni ön planda tutmak, inovatif çalışmaları yakından takip ederek yeni teknolojileri sektöre kazandıran öncü kuruluş olmak.

Vizyonumuz; geleneksel Türk Mutfağının eşsiz lezzetlerini sunan Tadı ile Damaklarda, Hizmeti ile Gönüllerde iz bırakan sektörün Güven veren kuruluşu olmak.

Değerlerimiz

 • Güvenirlilik
 • Şeffaflık
 • Kalite ve hijyen
 • Beklentilere hızlı çözüm
 • Operasyonel mükemmellik
 • Doğaya ve doğala verilen önem
 • Gıda israfına karşı hassasiyet
 • Gelecek nesile verilen önem

Personel Sayısı

 • Beyaz Yaka (Bay)
 • Beyaz Yaka (Bayan)
 • Mavi Yaka (Bay)
 • Mavi Yaka (Bayan)

Örnek Yemek San. Tic. Ltd. Şti. olarak öncelikli amacımız; müşterilerimize temiz ve sağlıklı koşullarda lezzetli kaliteli yemek üretmek ve müşteri memnuniyetini prensip edinerek dengeli ve yeterli beslenen toplum oluşumuna katkıda bulunmaktır.

• Müşteri talep ve beklentileri doğrultusunda kalite ve gıda güvenliği yönetim sistemimizi sürekli yükseltmek ve geliştirmek.
• Ürün ve hizmet kalitesini arttırmak için gereken bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etmek.
• Hijyen ve sanitasyon kurallarına uymak ve korumak.
• Mevzuatlara, yasal şartlara, müşteri şartlarına ve standartlarına uymak.
• Çevreye saygılı olmak.
• Tedarikçilerimizle iş birliğimizi en üst düzeyde tutmak ve tedarikçilerimizi değerlendirerek hizmet kalitesini sürekli yükseltmek.
• Tüm çalışanlarımızı eğiterek toplumsal kalite ve gıda güvenliği bilincini yerleştirmek ve geliştirmek.

Örnek Yemek San. Tic. Ltd. Şti. çalışanları olarak bizler yukarıda belirtilen ilkeler ışığında işimizi sürekli geliştirmeyi iyileştirmeyi müşteri taleplerini yerine getirmeyi taahhüt ederiz.

Örnek Yemek San. Tic. Ltd. Şti. olarak tüm çalışanlarımızda iş sağlığı ve güvenliği konularında gereken bilinç ve kültürün oluşturulması hedefi ve tüm iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu inancı ile hareket etmekteyiz. bu anlayışla çalışmalarımıza yön veriyor, kendimizi sürekli iyileştiriyor ve aşağıdaki ilkelere göre hareket ediyoruz.

• Çalışmaların sürekliliği adına ohsas 18001 yönetim sisteminin şartlarını sağlayan bir isg sistemi kurmak.
• Tüm faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere uymak.
• Tüm çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamak adına eğitmek ve bilinçlendirmek.
• Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve ziyaretçilerimizin oluşturulan isg kurallarına uymalarını sağlamak.
• İşletmelerimizde iş kazası ve meslek hastalığı doğrabilecek etkenleri önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak.
• ISG yönetim sisteminin performansını ölçmek ve performansı arttırmak adına çalışmalar yapmak.
• İş sağlığı ve güvenliği konusunda teknolojik gelişmeleri takip etmek ve yatırımlarımızı ona göre yönlendirmek.
• Tüm süreçlerimize çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin katılımını sağlamak.

Bu doğrultuda işletmelerimizde sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması adına çalışmalarımıza sürekli devam edeceğimizi taahhüt etmekteyiz.

Örnek Yemek San. Tic. Ltd. Şti. olarak amacımız, bünyemizde uygulamakta olduğumuz Entegre Yönetim Sistemleri’nin ayrılmaz parçası olan “ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nin” benimsenmesi, kurulması, uygulanması ve sürekli iyileştirme yöntemiyle geliştirilmesidir.

Yasal şart ve mevzuatlara uygun ürün ve hizmetlerimizin gerçekleştirilmesi ve sunumunda; kirliliğin önlenmesini ve sürdürülebilirliği sağlayarak, sosyal sorumluluk bilinciyle çevre dostu bir kurum olabilmeyi taahhüt ederiz.

Bu taahhüdümüzü gerçekleştirirken;

• Çevreye yaptığımız etkileri belirliyoruz ve kontrol altına alıyoruz.
• Kirlilik ile ilgili risklere acil durumlara (yangın, patlama sel, deprem, sızıntı, vb.) hazırlıklıyız ve çevresel yasal düzenlemelere uyuyoruz.
• Atıklarımızı minimuma indirmeye, kirliliği kaynağında önlemeye, enerjiyi verimli kullanmaya ve faaliyetlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya çaba gösteriyoruz.
• Atık ayrıştırma ve atık miktarının azaltılması, doğal kaynakların verimli kullanılması vb. faaliyetlerle sürekli çevresel performansımızı iyileştiriyoruz.
• Atıkların geri dönüşüm/ bertaraf aşamasına kadar takibini yapıyoruz.
• Çalışanlarımızı tehlikeli kimyasalların dökülmesi durumunda alacakları tedbirler konusunda eğitiyoruz.
• Çalışanlarımızı çevreye karşı duyarlı olmaları konusunda teşvik ediyoruz, çalışanlarımıza çevre bilinci ve enerjinin verimli kullanılması ile ilgili bilinçlendirme eğitimleri vererek onları geliştiriyoruz.
• Tedarikçilerimizi enerji verimliliği çalışmaları konusunda bilinçlendiriyor ve teşvik ediyoruz.